Język aktów prawnych, interpretacji przepisów i wykładni doktrynalnych

Język aktów prawnych, interpretacji przepisów i wykładni doktrynalnych

W toku ewolucji języków etnicznych stworzone zostały różne typy języków, które mają pewną charakterystyczną specyfikę. Posługują się nimi w pewnym sensie zamknięte grupy użytkowników, dlatego ich użytkowanie jak wiadomo będzie ograniczone. Jednym z przykładów może być tutaj język prawny, o którym nie byłoby dobrze wspominać nie mówiąc jednocześnie o języku prawniczym.

Jakie będą między tymi dwoma typami różnice? Czy można mówić, że są to zmodyfikowane języki naturalne czy raczej sztuczne? Jak ma radzić sobie z tymi językami tłumacz?

Podstawowa kategoryzacja

W potocznym rozumieniu język prawny i język prawniczy umieszcza się jednym worku wysokospecjalistycznych języków. Jednak nauka, przede wszystkim w zakresie prawoznawstwa była w stanie wykazać między nimi różnice i wypracować stosowne kategoryzacje. Zgodnie z tym wyróżnia się dwa typy a więc język prawny i język prawniczy.

Język prawny

To język norm i przepisów prawnych, który określa się jako idiolekt prawodawczy. Często określany jest także jako język pierwszego stopnia, ponieważ za jego pomocą będzie się formułować prawo. Można przyjąć, że idealny język prawny jest docelowo oddaniem zasad legislacji. Język prawny jest oparty o język naturalny, jednak pod kątem semantyki może się różnić. Może być także sytuacja, w której wspomagać się będzie językiem sztucznym. Poszczególne określenia mogą więc mieć nieco inne znaczenie niż te w języku potocznym. Pojawia się także pytanie o definicje legalne, które mają bezpośrednio określić znaczenie konkretnego pojęcia.

Tłumaczenia prawnicze

Język prawniczy

Język prawny jak można powiedzieć jest stosowany przez legislatora, natomiast językiem prawniczym zajmują się prawnicy, a więc te wszystkie osoby, które mówią o prawie. To język drugiego stopnia, który ma charakter odtwarzający i przetwarzający, który jest używany przy wydawaniu wyroków, orzeczeń, decyzji i innych aktów, które są przygotowywane na podstawie obowiązujących przepisów prawa. W języku prawnym toczone są równie dyskusje uniwersyteckie na temat prawa. Wszelkie wykładnie dotyczące prawa są tworzone w ramach języka prawniczego.

Tłumacz wobec wyzwań prawa i jego języków

Teksty prawne oraz prawnicze są dość mocno hermetyczne. W związku z tym najlepszą opcją będzie układ, gdy tłumacz posiada umiejętności w zakresie znajomości języka, ale ma również odpowiednio szeroką wiedzę na temat nauk prawnych. Kompetencje, rozległa wiedza, duża precyzja i pewna czujność to kluczowa sprawa, by wykonywać profesjonalnie tłumaczenia prawne z języka prawnego i języka prawniczego.

Michał Falkowski

Redakcja filotext.com.pl

kontakt@filotext.com.pl