Użycie for, since, during w języku angielskim

Użycie for, since, during w języku angielskim

Na stronie, ponieważoraz during to angielskie przyimki odnoszące się do czasu. Niestety, często są one mylone i niewłaściwie używane w zdaniach. Dlatego dziś rozwieję mgłę wokół nich i pomogę Ci w końcu zorientować się, kiedy ich używać i co każdy z nich oznacza.

Słowa for, sinceoraz during w języku angielskim są używane z niektórymi czasami czasowników, szczególnie z czasami present perfect, present perfect continuous i past continuous (chociaż mogą być używane również z innymi czasami).

Mamy korepetytorów online z ponad 50 języków.

Preply to jedna z wiodących platform edukacyjnych, która zapewnia lekcje 1 na 1 z certyfikowanymi korepetytorami za pośrednictwem ekskluzywnego czatu wideo.

 • Znajdź mojego korepetytora online teraz
 • 1456 opinii, "Doskonały"

Dla

Przyimek for jest używany do wyrażenia czasu trwania czynności; okresu trwania czynności lub wydarzenia.

Na przykład;

 • Mieszkam tutaj przez 8 miesięcy.
 • Ona czekała na niego przez 5 lat.
 • Nie widzieliśmy się na długi czas.
 • Na jak długo tam pojedziesz na? (Nieformalne. Lepsze jako "Jak długo tam będziesz?")
 • Jane będzie mieszkać w Paryżu przez 6 miesięcy.

Jak widać, dla musi być poprzedzone przedziałem czasowym, czyli przedziałem trwania lub czynności.

Nawiasem mówiąc, for może być użyte z praktycznie wszystkimi czasami czasowników, szczególnie ciągłym.

Since

Przyimek since jest używany do wskazania punktu początkowego, po którym czynność jest kontynuowana.

Na przykład:

 • I haven't seen them od 2012.
 • Pada deszcz od rano.
 • Nie mówiłeś o tym od . Jake wyjechał.
 • Ci ludzie są w USA od 1998.
 • Odkąd odkąd się poznaliśmy, nie przestałem o Tobie myśleć.

[subscription_form]

Podczas

Przyimek during jest używany razem z rzeczownikami i wskazuje, że coś dzieje się w określonym czasie.

Na przykład:

 • On zasnął w trakcie filmu. Spał przez pół godziny.

Czy zauważyłeś różnicę między dla i podczas? Dla - czas, w którym miało miejsce działanie; podczas - kiedy to się stało.

Poniżej znajduje się kilka innych przykładów użycia during:

 • Jane nagle zaczęła się źle czuć podczas egzaminu.
 • Spotkaliśmy wielu ludzi podczas naszych wakacji.

Naprawdę nietrudno jest zapamiętać, kiedy należy używać przyimków dla, ponieważoraz podczas. Najważniejsze jest tworzenie w głowie kombinacji słów i przyimków za pomocą pisma: od 2015 roku, przez trzy godziny, podczas filmu. Jeśli to zrobisz, nie będziesz się mylił, kiedy trzeba użyć każdego z przyimków w zdaniu.

Powodzenia w nauce języka angielskiego!

Michał Falkowski

Redakcja filotext.com.pl

kontakt@filotext.com.pl