Używanie czasu przeszłego ciągłego w języku angielskim

Używanie czasu przeszłego ciągłego w języku angielskim

Dzisiaj przyjrzymy się innej formie czasownika w języku angielskim - czasowi przeszłemu ciągłemu. Wiesz już, czym jest czas teraźniejszy ciągły i jak go używać. Tak więc czas przeszły ciągły jest jego "starszym bratem". Innymi słowy, jest to odpowiednik czasu teraźniejszego ciągłego, z tą różnicą, że używamy go do mówienia o przeszłości.

Czas przeszły ciągły jest używany do mówienia o czynności, która miała miejsce w przeszłości i trwała przez pewien okres czasu.

W przeciwieństwie do czasu Past Simple, czas czynności musi być jasno określony lub zrozumiały z kontekstu; kiedy czynność się rozpoczęła i zakończyła może być nieznany. Ważny jest sam proces - akt jego trwania.

Najpierw przyjrzyjmy się, jak tworzyć czas przeszły ciągły w języku angielskim.

Zapoznaj się z naszym przewodnikiem po gramatyce angielskiej.

Tworzenie czasu Past Continuous

Aby utworzyć ten czas, musimy użyć czasownika być w jego formie czasu przeszłego. Jest to zależne od osoby (był dla I, on, ona, it; były dla you, my, oni), a następnie dodać -ing do czasownika akcji. W ten sposób tworzy się zdanie twierdzące.

Na przykład:

 • Wczoraj o 5 godzinie gotowałam.
 • Oglądaliśmy telewizję, kiedy przyszła Ania.
 • Bob jechał do domu, kiedy do niego zadzwoniłem.

Zdanie przeczące można utworzyć, używając konstrukcji, którą już znasz: Umieść przysłówek not po was/were: was + not = wasn't; were + not = weren't.

For example:

 • Ona mnie nie słuchała, kiedy próbowałem ją ostrzec.
 • Moi bracia nie grali w gry. Odrabiali pracę domową.
 • Nie pracowałem w zeszły piątek.

Jeżeli chcesz zadać pytanie w czasie przeszłym ciągłym, użyj następującej konstrukcji: was/were + podmiot + czasownik czynnościowy + reszta zdania.

Oferujemy korepetycje online z ponad 50 języków.

Preply to jedna z wiodących platform edukacyjnych, która zapewnia lekcje 1 na 1 z certyfikowanymi korepetytorami za pośrednictwem ekskluzywnego czatu wideo.

 • Znajdź mojego korepetytora online teraz
 • 1456 opinii, "Doskonały"

Struktura ta jest również używana przy zadawaniu pytań specjalnych:

Na przykład:

 • Czy przez cały czas słuchałeś radia?
 • Czy on niósł Twoje bagaże przez całą drogę do domu?
 • Co Co robiłaś wczoraj wieczorem?

Kiedy używa się czasu Past Continuous

Przyjrzyjmy się teraz, kiedy należy używać czasu przeszłego ciągłego.

Aby opisać czynność, która miała miejsce w określonym czasie w przeszłości.

[subscription_form]

Na przykład:

 • Jechała do pracy o 8:00 rano.
 • Winda nie działała po godzinie 17:00.

Kiedy jedna czynność przerywa inną (czynność w toku). Zazwyczaj czynność przerywającą wyraża się za pomocą czasu past simple.

 • Rozmawialiśmy, kiedy ona weszła.
 • Mark zmywał naczynia, kiedy zadzwoniła Ellen.

Kiedy dwie czynności w przeszłości miały miejsce w tym samym czasie. Często do połączenia tych czynności używa się słowa "while".

 • On oglądał telewizję, podczas gdy jego żona gotowała obiad.
 • Mary stała nieruchomo, podczas gdy Jim skakał na jednej nodze.

W mowie nieformalnej używa się słowa when jest często używane zamiast while.

 • Chris czytał gazetę, kiedy ja oglądałem telewizję.

Na koniec, zwróć uwagę na oznaczenie słów, które identyfikują czasownik jako past continuous: at that moment, all day long, during summer, while, when, all the time, the whole morning, at 6:00 o'clock yesterday i inne.

Pamiętaj również, że istnieją czasowniki, które nie są używane w formie ciągłej. Takie czasowniki możesz zobaczyć tutaj.

To już wszystko na dziś.

Aby przećwiczyć formę przeszłą ciągłą czasownika, napisz 15 zdań o tym, co robiłeś, np. cały dzień (wczoraj), całe zeszłe lato lub całą zeszłą sobotę.

Do następnego spotkania!

Michał Falkowski

Redakcja filotext.com.pl

kontakt@filotext.com.pl