4 główne rodzaje pytań w języku angielskim + przykłady

4 główne rodzaje pytań w języku angielskim + przykłady

W języku angielskim istnieją cztery rodzaje pytań: pytania ogólne (tak/nie), pytania specjalne z użyciem słów "wh", pytania wyboru oraz pytania rozłączne (tag/tail). Każdy z tych różnych typów pytań jest powszechnie używany w języku angielskim i aby udzielić poprawnej odpowiedzi na każde z nich, należy być odpowiednio przygotowanym.

Przyjrzyjmysię

, ile rodzajów pytań występuje w języku angielskim.

4 typy pytań w języku angielskim

W tym rozdziale omówimy każdy typ pytania i podamy przykłady z życia wzięte.

1. Pytania ogólne lub Tak/Nie

Typowe pytania, na które można odpowiedzieć jednym prostym "tak" lub "nie", są logicznie nazywane pytania tak/nie.

Z reguły tego typu pytania odnoszą się do całego zdania, a nie do jego poszczególnych elementów.

Na przykład:

 • Do you like this country?
 • Czy Jane wie o twojej nowej pracy?
 • Czy mogę zadzwonić do mojej siostry?
 • Czy na dworze jest zimno?
 • Czy oni są gotowi do podróży?
 • Czy jesteś głodny?

Aby zadać takie ogólne pytanie, należy na końcu zdania użyć odpowiedniej intonacji wznoszącej.

Odpowiedzią może być krótkie "tak" lub "nie". Można też udzielić dłuższej odpowiedzi: "Yes, I do." "Nie, nie podoba mi się ten kraj". Odpowiedź na pytanie zależy od użytego czasownika.

Spróbuj zapamiętać tę formułę: odpowiedz na pytanie w taki sposób, w jaki zostało ono zadane.

Jeżeli pytanie zaczyna się od formy czasownika "to be" - np. am, is, are - to odpowiedz "Yes, I am/he is/they are" lub "No, I am not/he isn't/they aren't".

Jest to podobne do czasowników posiłkowych (do/does, did, will, have/has):

 • Czy ona posprzątała pokój? - Yes, she did/No, she didn't.
 • Czy odrobiłeś pracę domową? - Tak, odrobiłem/ Nie, nie odrobiłem.
 • Czy kupisz tę sukienkę? - Tak, kupię/ Nie, nie kupię.

2. Pytania specjalne lub pytania typu "co

W pytaniu specjalnym, jak można się domyślić, używa się pewnego słowa na początku zdania, aby zadać konkretne pytanie. Słowa pytające who, co, gdzie, kiedy, dlaczego, jak, ileitp. są używane na początku pytania:

 • Skąd on jest?
 • Kiedy tu przyjechałeś?
 • Jak ją poznałeś?
 • Ile jajek potrzebujemy do tego tortu?
 • Czyje dzieci bawią się na podwórku?

Należy pamiętać, że pytania o podmiot (kto? co?) mają swoją specjalną strukturę; nie wymagają one czasownika posiłkowego, zastępujemy podmiot słowem pytającym.

Na przykład:

 • My idziemy na do kina. - Kto . do kina?
 • Szklanka jest na stole. - Co jest na stole?
 • Większość dziewczyn tutaj nosi spódnice. - Kto nosi spódnice?

Widać, że po słowach pytających kto oraz conależy użyć formy trzeciej osoby liczby pojedynczej czasownika.

Pytań specjalnych używamy, aby uzyskać konkretne informacje. Oznacza to, że odpowiedź będzie bardziej szczegółowa.

Jeszcze więcej informacji na ten temat można znaleźć w naszym artykule na temat podstawowych pytań w small talk.

Sprawdź swój poziom znajomości języka angielskiego. Rozwiąż ten 5-minutowy test, aby sprawdzić, jak blisko jesteś osiągnięcia swoich celów związanych z nauką języka. Rozpocznij test

3. Pytania do wyboru

Pytania wyboru to pytania, które dają możliwość wyboru jednej z kilku opcji jako odpowiedzi (możesz je rozpoznać z egzaminów jako pytania wielokrotnego wyboru). Składają się one z dwóch części, które łączy spójnik lub.

Pytania do wyboru mogą być ogólne, otwarte lub bardziej szczegółowe. Jeśli pytanie nie koncentruje się na temacie zdania, należy udzielić pełnej odpowiedzi.

Na przykład:

 • Czy ona lubi lody czy słodycze? - Lubi lody.
 • Gdzie byś poszedł: do kina czy do teatru? - Poszedłbym do kina.
 • Czy on jest nauczycielem czy uczniem? - On jest uczniem.

Jednakże, kiedy pytanie dotyczy podmiotu, czasownik posiłkowy pojawia się przed drugą opcją. Odpowiedź jest krótka:

 • Czy ona to robi, czy ty? - Ona to robi.
 • Czy oni kupili ten dom, czy ona? - Tak.

4. Pytania rozłączne

Ten typ pytań również składa się z dwóch części, z których pierwsza jest stwierdzeniem pozytywnym, a druga negatywnym, lub odwrotnie.

Pierwsza część zdania określa oczekiwaną odpowiedź. Jeśli stwierdzenie jest pozytywne, oczekuje się odpowiedzi pozytywnej; jeśli stwierdzenie jest negatywne, oczekuje się odpowiedzi negatywnej.

Na przykład:

 • She sent him an invitation, czyż nie? - Tak, wysłała.
 • Nie wychodzisz za mąż, prawda?? - Nie, nie wychodzę.
 • Jane nie jest we Francji, prawda?? - Nie, nie jest.
 • Nasz tata wkrótce przyjedzie, prawda?? - Tak, przyjedzie.

Są też wyjątki:

Idę z tobą, czyż nie? - Tak, jedziesz.

Nie możesz powiedzieć: "Jestem wspaniałą osobą, czyż nie??" Byłoby to niepoprawne. Pamiętaj, że gdy używany jest zaimek "I", znacznikiem jest are/aren't.

Pytania z tagiem są używane tylko w mowie konwersacyjnej, aby wyjaśnić informacje lub potwierdzić lub obalić coś, jeśli istnieją wątpliwości.

Więcej materiałów na temat tego i innych typów pytań można znaleźć w naszym artykule na temat pytań konwersacyjnych, które pozwolą Ci wyostrzyć umiejętności i przyciągnąć uwagę native speakera.

Końcowe przemyślenia

Teraz już wiesz, jak zadawać proste pytania po angielsku z pewnością siebie! Jeśli uczysz się angielskiego samodzielnie, upewnij się, że wykonasz kilka dodatkowych ćwiczeń językowych, aby zapamiętać materiał, który właśnie przeczytałeś.

Karolina Czerwińska

Redakcja filotext.com.pl

kontakt@filotext.com.pl